• English

Wybór dostawcy elementów wyposażenia stanowisk testowych dla Laboratorium PCM, po wykonaniu obróbki mechanicznej – 2 transza.

0

Nasz znak: 08/DU/Z/14                    Data  21 .01.2014 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg ograniczony zgodnie z treścią art. 47, ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 08/DU/Z/14, na wybór dostawcy elementów wyposażenia stanowisk testowych dla Laboratorium PCM, po wykonaniu obróbki mechanicznej – 2 transza,
w ramach europejskiego projektu badawczo – rozwojowego  OREAT II.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:12 przez admin