• English

Wybór kancelarii patentowej w zakresie przygotowania, dokonania oraz obsługi zgłoszeń patentowych na wynalazek pt. „Metoda badania w locie swobody samolotu od flatteru” przed urzędami patentowymi: Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Patentowym w USA, Urzędem Patentowym w Kanadzie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 41/DU/Z/12                           Data: 26.10.2012 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 41/DU/Z/12, na wybór kancelarii patentowej w zakresie przygotowania, dokonania oraz obsługi zgłoszeń patentowych na wynalazek pt. „Metoda badania w locie swobody samolotu od flatteru” przed urzędami patentowymi: Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Patentowym w USA, Urzędem Patentowym w Kanadzie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:22 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:14 przez admin