• English

Wykonanie 2 zestawów części zapasowych do łożysk ślizgowych wrzeciona.

0

znak sprawy: 21/ZK/AZLK/17                                                       Warszawa, dnia 28.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie 2 zestawów części zapasowych do łożysk ślizgowych wrzeciona.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 zestawów części zapasowych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 maja 2017 o 13:16:57 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 maja 2017 o 13:16:44 przez Ludwika Domżał
  • 28 kwietnia 2017 o 07:35:21 przez Ludwika Domżał
  • 28 kwietnia 2017 o 07:33:14 przez Ludwika Domżał