• English

Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Instytut Lotnictwa.

0

znak sprawy: 07/ZK/AZLK/18                                    Warszawa, dnia 09.02.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Instytut Lotnictwa.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Instytut Lotnictwa. Audyt musi zakończyć się wydaniem w formie pisemnej w języku angielskim oraz w języku polskim opinii z wyników badania w formie tzw. świadectwa kontroli sprawozdań finansowych – certyfikatu Certificate on Financial Statements, z działań zrealizowanych przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu: More Affordable Small Aircraft Manufacturing (SAT-AM)

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 kwietnia 2018 o 12:16:06 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 12 kwietnia 2018 o 12:16:06 przez Ludwika Domżał
  • 9 lutego 2018 o 10:28:55 przez Ludwika Domżał