• English

Wykonanie budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

 

Nasz znak: 19/DU/Z/13                  Data:  02.07.2013 r.  

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 19/DU/Z/13, na wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:13 przez admin