• English

Unieważnienie postępowania na wykonanie budowy i integracji Systemu Komunikacji Radiowej (SKR) pracującego w paśmie 5GH, kompatybilnego z platformą wielosensorową projektowaną w ramach projektu HESOFF współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.”

0

Nasz znak: 34/DU/Z/14         Data 12.09.2014 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. informujemy o unieważnieniu postępowania nr 34/DU/Z/14 prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:09 przez admin