Wykonanie detali do obudowy do platformy wielospektralnej QUERCUS.6, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.

0

Warszawa, dnia 02 lutego 2016 r.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm./, zostało udzielone zamówienie którego przedmiotem jest, wykonanie detali do obudowy platformy wielospektralnej QUERCUS.6.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji