• English

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego D2 Instytutu Lotnictwa

0

znak sprawy: 103/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 103/ZZ/AZLZ/2016 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo – laboratoryjnego /D2/ usytuowanego na terenie cz. dz. ew. 53/7 obrębu 2-06-04 przy Al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu termomodernizacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 lutego 2017 o 13:26:43 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 14 lutego 2017 o 13:26:43 przez Elwira Grotek
  • 17 stycznia 2017 o 13:27:23 przez Elwira Grotek
  • 10 stycznia 2017 o 14:42:19 przez Elwira Grotek