• English

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego /Ls/ Instytutu Lotnictwa

0

znak sprawy: 67/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 67/ZZ/AZLZ/2016 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo – laboratoryjnego /Ls/ usytuowanego na terenie cz. dz. ew. 53/7 obrębu 2-06-02 przy Al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu termomodernizacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki do OPZ:

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 6 lutego 2017 o 12:04:01 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 6 lutego 2017 o 12:04:01 przez Elwira Grotek
  • 13 stycznia 2017 o 14:01:03 przez Elwira Grotek