• English

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, TA /kompleks/, w ramach realizacji projektu termomodernizacji w Instytucie Lotnictwa

0

Znak sprawy: 100/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z treścią art. 39 Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony – postępowanie nr 100/ZZ/AZLZ/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego T, TA /kompleks/, w ramach realizacji projektu termomodernizacji w Instytucie Lotnictwa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 13 lutego 2018 o 14:09:30 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 13 lutego 2018 o 14:09:30 przez Elwira Grotek
  • 17 stycznia 2018 o 14:42:17 przez Elwira Grotek
  • 12 stycznia 2018 o 16:23:20 przez Elwira Grotek
  • 9 stycznia 2018 o 15:54:30 przez Elwira Grotek
  • 4 stycznia 2018 o 12:50:10 przez Elwira Grotek
  • 22 grudnia 2017 o 13:43:27 przez Anna Bartkowska