Wykonanie elementów według dostarczonej dokumentacji z materiału do zapalnika w projekcie ASPro.

0

znak sprawy: 27/ZK/AZLK/18                     Warszawa, dnia 24.04.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie elementów według dostarczonej dokumentacji z materiału do zapalnika  w projekcie ASPro.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 maja 2018 o 11:08:36 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 maja 2018 o 11:08:36 przez Ludwika Domżał
  • 24 kwietnia 2018 o 11:24:05 przez Ludwika Domżał