• English

Wykonanie form i łopat helikopterowych.

0

znak sprawy: 04/ZK/AZLK/17                                                             Warszawa, dnia 14.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie form i łopat helikopterowych.
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łopat do prób stanowiskowych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 marca 2017 o 08:34:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 marca 2017 o 08:34:19 przez Ludwika Domżał
  • 14 lutego 2017 o 14:40:58 przez Ludwika Domżał