• English

Wykonanie kompozytowych wkładek termoizolacyjnych.

0

znak sprawy: 126A/ZK/AZLK/17                              Warszawa, dnia 15.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4  ust.8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie kompozytowych wkładek termoizolacyjnych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2018 o 10:58:50 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 stycznia 2018 o 10:58:26 przez Ludwika Domżał
  • 15 grudnia 2017 o 12:53:19 przez Ludwika Domżał