• English

Wykonanie modernizacji budynku H2, znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 43/DF/Z/10        Data: 15.11.2011 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 43/DF/Z/11, na wykonanie  modernizacji  budynku H2, znajdującego  się na terenie Instytutu Lotnictwa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:17 przez admin