• English

Wykonanie modernizacji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w celu umożliwienia pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającą

0

Nasz znak: 142/DE/Z/15

Data 08.12.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 142/DE/Z/15, pn. wykonanie modernizacji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w celu umożliwienia pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającązgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – projekt Modernizacja rozdzielnicy RG 15kV w celu zasilania tunelu aerodynamicznego oraz pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającą

Rysunek E-1.01.

Rysunek E-1.02

Rysunek E-2.01

Rysunek E-2.02

Rysunek E-3.01

Rysunek E-3.02

Rysunek E-4.01

Rysunek E-4.02

Załączniki nr 2-6 – Formularz oferty i wzory oświadczeń

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – wykaz osób

Załącznik nr 9 – wykaz dostaw głównych

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:10 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 11:03:09 przez admin