• English

Wykonanie naprawy modelu samolotu Phoenix w skali 1:5

0

znak sprawy: 105/ ZK/AZLK/16                                                                              Warszawa, dnia 21.12.2016 r.

 

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. wykonanie  naprawy modelu samolotu Phoenix w skali 1:5.

Zamówienie jest realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP”. Umowa z KE
nr LIFE11 ENV/PL/459 z 20-09-2012 i NFOŚiGW nr 619 2012/Wn-15/OP-MN-LF/D z 27-09-2012r.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.