• English

Wykonanie oprzyrządowania technologicznego oraz prototypowych łopat wirnika z podziałem na etapy prac. Rysunki przedstawiające przekrój listwy, strukturę przekroju łopaty oraz założenia do przetargu, stanowią załączniki nr 5,nr 6, nr 7 do SIWZ

0

Nasz znak:  36/DU/Z/13                    Data  20.12.2013 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U.
 z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 36/DU/Z/13, wykonanie oprzyrządowania technologicznego oraz prototypowych łopat wirnika, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:12 przez admin