• English

Wykonanie oraz posadowienie na terenie Instytutu Lotnictwa kontenera magazynowego.

0

znak sprawy: 78/ZK/AZLK/17                                     Warszawa, dnia 14.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie oraz posadowienie  na terenie Instytutu Lotnictwa kontenera magazynowego.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie oraz posadowienie kontenera który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 listopada 2017 o 09:41:42 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 27 listopada 2017 o 09:41:42 przez Ludwika Domżał
  • 14 listopada 2017 o 12:11:39 przez Ludwika Domżał
  • 14 listopada 2017 o 12:10:52 przez Ludwika Domżał