• English

Wykonanie pieców z wcięciem pod ekstensometr

0

znak sprawy: 23/ZK/AZLK/17

Warszawa, dnia 08.05.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie pieców z wcięciem pod ekstensometr.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 maja 2017 o 11:51:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 maja 2017 o 11:51:11 przez Ludwika Domżał
  • 17 maja 2017 o 09:12:40 przez Ludwika Domżał
  • 12 maja 2017 o 14:31:02 przez Ludwika Domżał
  • 12 maja 2017 o 14:22:08 przez Ludwika Domżał
  • 12 maja 2017 o 14:21:09 przez Ludwika Domżał