• English

Wykonanie płyty przejściowej do montażu

0

znak sprawy: 55/ZK/AZLK/17                                          Warszawa, dnia 10.10.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie płyty przejściowej do montażu.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie płyty przejściowej która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 23 października 2017 o 11:10:12 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 23 października 2017 o 11:10:12 przez Ludwika Domżał
  • 10 października 2017 o 13:14:13 przez Ludwika Domżał