• English

Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w pomieszczeniach Laboratorium PCM w budynku H2

0

 

Nasz znak:  30/DU/Z/13                    Data 19.11.2013 r.                             

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 30/DU/Z/13, na wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w pomieszczeniach  Laboratorium PCM w budynku H2,  zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:12 przez admin