• English

Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o. tunelu aerodynamicznego w Instytucie Lotnictwa

0

Nasz znak: 30/DU/Z/14          Data 09.06.2014 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 30/DU/Z/14 na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o. tunelu aerodynamicznego w Instytucie Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:10 przez admin