• English

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku HPT parter i I piętro

0

Nasz znak:  17/DU/Z/14          Data 26.02.2014 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 17/DU/Z/14, na  wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku HPT parter i I piętro,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:11 przez admin