• English

Wykonanie robót konserwacyjnych polegających na wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników kulistych sprężonego powietrza wraz z sąsiednimi konstrukcjami stalowymi, znajdującymi się na terenie Instytutu Lotnictwa

0

znak sprawy: 29/DE/Z/16                                                      dnia. 13.04.2016r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 29/DE/Z/16 na wykonanie robót konserwacyjnych polegających na wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników kulistych sprężonego powietrza wraz z sąsiednimi konstrukcjami stalowymi, znajdującymi się na terenie Instytutu Lotnictwa,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.