• English

Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku B, znajdującym się na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 35/DU/Z/14                     Data  07.08 .2014 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 35/DU/Z/14 na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku B, znajdującym się na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:09 przez admin