• English

Wykonanie rozbudowy budynku S na terenie Instytutu Lotnictwa.

0

Nasz znak: 09/DU/Z/15        Data 13.02.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 09/DU/Z/15 na wykonanie rozbudowy budynku S, na terenie Instytutu Lotnictwa,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

http://ilot.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf

https://ilot.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/PFU1.docx

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:17 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:06 przez admin