• English

Wykonanie rozbudowy budynku S, na terenie Instytutu Lotnictwa.

0

Nasz znak: 07/DU/Z/15        Data 12.02.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 07/DU/Z/15 na wykonanie rozbudowy budynku S, na terenie Instytutu Lotnictwa,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:17 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:07 przez admin