• English

wykonanie stanowiska do badań jakości strumienia w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego wraz z dokumentacją wykonawczą dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych

0

znak sprawy: 38/ZZ/AZLZ/2017                                     Warszawa, dnia 06.07.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie stanowiska do badań jakości strumienia w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego wraz z dokumentacją wykonawczą dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 września 2017 o 11:03:15 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 4 września 2017 o 11:03:15 przez Piotr Nowogrodzki
  • 6 lipca 2017 o 11:52:39 przez Piotr Nowogrodzki
  • 6 lipca 2017 o 11:50:54 przez Piotr Nowogrodzki
  • 6 lipca 2017 o 11:44:47 przez Piotr Nowogrodzki