• English

Wykonanie stanowiska testowego.

0

znak sprawy: 35/ZK/AZLK/17                             Warszawa, dnia 14.07.2017r.

 

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie stanowiska testowego.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 lipca 2017 o 13:24:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 lipca 2017 o 13:23:43 przez Ludwika Domżał