Wykonanie usług ogrodniczych na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak:164/DE/Z/2015 Data 05.01.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o numerze postępowania 113/DE/Z/15, na  wykonywanie usług ogrodniczych na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Wzór umowy

Projekt wykonawczy zieleni

Załącznik nr 1 – koncepcja_część rysunkowa

Załącznik nr 2 – projekt_część rysunkowa_arkusz 1

Załącznik nr 3 – projekt_część rysunkowa_arkusz2

Załącznik nr 4 – projekt_częsc rysunkowa_arkusz3

Specyfikacja techniczna – roboty drogowe

Specyfikacja techniczna – zieleń, elementy małej architektury

Załącznik nr 4 – projekt systemu automatycznego nawadniania zieleni

nawadnianianie_rysunek1

nawadnianie _rysunek2

nawadnianie _rysunek3

Załacznik nr 5 – Specyfikacja techniczna systemu automatycznego nawadiania zieleni

Załącznik nr 6 – projekt systemu automatycznego nawadniania zieleni Załącznik nr 6 – założenia projektowe_przyłacza zasilające system automatycznego nawadniania

01_PRZYLACZE_B-1_BUDYNEK_S8_A3Przedmiar – wodomierze

02_PRZYLACZE_B-2_BUDYNEK_Z

03_PRZYLACZE_B-3_BUDYNEK_N_A3

04_PRZYLACZE_B-4_BUDYNEK_L2_A3

05_PRZYLACZE_B-5_BUDYNEK_H4_A2

06_PRZYLACZE_B-6_BUDYNEK_D2_A3

07_PRZYLACZE_B-7_BUDYNEK_B_A3

08_PRZYLACZE_B-8_BUDYNEK_T3_A3

09_PRZYLACZE_B-9_BUDYNEK_X1_A3

10_PRZYLACZE_B-10_BUDYNEK_LS_A2

11_PRZYLACZE_B-11_BUDYNEK_LS_A3

12_PRZYLACZE_S-1_KOMORA_A3

13_PRZYLACZE_S-2_STUDZIENKA_A3

14_PRZYLACZE_S-3_KOMORA_A3

Przedmiar – wodomierze

Przedmiar – zieleń

Przedmiar – nawodninie

komunikat 1 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.01.2016

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.01.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja 1

OPZ – modyfikacja_1

OPZ – Opis terenu i zakresu robót do wykonania-zal_7

Wzór umowy – modyfikacja_1

komunikat 2 Modyfikacja SIWZ z 13.01.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja 2

komunikat 3 Modyfikacja SIWZ z dn. 14.01.2016.

4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 14.01.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja 3

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.