• English

Wykonanie usług ogrodniczych na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 97/DE/Z/15

Data 01.10.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 97/DE/Z/15, pn. wykonywanie usług ogrodniczych na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki do OPZ:

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:12 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 12:29:58 przez admin