• English

Wykonanie w zakresie określonym w „Programie funkcjonalno – użytkowym zagospodarowania przestrzeni oraz instalacji przewidzianych w budynku H2 w części przeznaczonej na laboratorium badań łożysk wraz z zakupem wyposażenia” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie dokumentacji, wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlano – instalacyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zakup wyposażenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 44/DU/Z/12                                    Data: 17.10.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 44/DU/Z/12,  na wykonanie w zakresie określonym w „Programie funkcjonalno – użytkowym zagospodarowania przestrzeni oraz instalacji przewidzianych w budynku H2 w części przeznaczonej na laboratorium badań łożysk wraz z zakupem wyposażenia” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie dokumentacji, wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlano – instalacyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zakup wyposażenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:22 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:15 przez admin