• English

Wykonanie zagospodarowania przestrzeni oraz instalacji przewidzianych w budynku H2, w części przeznaczonej na laboratorium badań łożysk wraz z zakupem wyposażenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 37/DU/Z/12                            Data: 01.10.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 37/DU/Z/12, na wykonanie zagospodarowania przestrzeni oraz instalacji przewidzianych  w budynku H2, w części przeznaczonej na laboratorium badań łożysk wraz z zakupem wyposażenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:15 przez admin