• English

Wykonywanie obsługi serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 79/DE/Z/15

Data: 24.08.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 79/DE/Z/15) na wykonywanie obsługi serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 21:53:10 przez admin