• English

Wykonywanie obsługi serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS, na terenie Instytutu Lotnictwa.

0

Nasz znak: 85/DE/Z/15

Data 08.09.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 85/DE/Z/15, wykonywanie obsługi serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS,  na terenie Instytutu Lotnictwa,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:13 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 21:05:43 przez admin