• English

Wykonywanie w okresie 18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa

0

znak sprawy: 52/ZA/AZAZ/16

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 52/ZA/AZAZ/16 na Wykonywanie w okresie 18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.