• English

Wykonywanie przeglądów serwisowych, agregatu prądotwórczego Caterpillar 2500k VA.

0

znak sprawy: 81/ZK/AZLK/2016                                       Warszawa, dnia 19.10.2016r.

 

­Działając w oparciu o art. 4 ust. 8,  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonywanie przeglądów serwisowych, agregatu prądotwórczego Caterpillar 2500k VA.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 stycznia 2017 o 19:09:41 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 stycznia 2017 o 19:09:41 przez admin