• English

Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz central klimatyzacyjnych i szaf Tecnair w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie

0

Nasz znak: 113/DE/Z/15

Data 06.11.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o numerze postępowania 113/DE/Z/15, na  wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz central klimatyzacyjnych i szaf Tecnair  w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawiezgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 12:08:10 przez admin