• English

Wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 96/DE/Z/15

Data 01.10.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 96/DE/Z/15, pn. wykonywanie w okresie 24 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-6 – formularz oferty wraz ze wzorami oświadczeń

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – wykaz osób

Załącznik nr 9 – wykaz robót budowlanych

Odpowiedź na pytanie z dnia 09.10.2015 r.

Modyfikacja z dnia 06.11.2015 r.

Sprostowanie przekazane do UPUE

SIWZ po zmianie z dnia 06.11.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 06.11.2015 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy po zmianie z dnia 06.11.2015 r.

Modyfikacja z dnia 09.11.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 09.11.2015 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23.12.2015

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 23 grudnia 2015 o 11:51:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 12:49:54 przez admin