• English

Wykonywanie w okresie 24 miesięcy, prac remontowych z wyłączeniem awarii, w budynkach znajdujących się na terenie Instytutu Lotnictwa.

0

Nasz znak: 34/DE/Z/15        Data 21.05.2015 r.                           

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 34/DE/Z/15 na wykonywanie w okresie 24 miesięcy, prac remontowych z wyłączeniem awarii, w budynkach znajdujących się na terenie Instytutu Lotnictwa,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:03 przez admin