• English

Wykonywanie w okresie 24 miesięcy, prac remontowych z wyłączeniem awarii w budynkach, znajdujących się na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 12/DF/Z/12        Data 13.04.2012 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 12/DF/Z/12, wykonywanie w okresie 24 miesięcy, prac remontowych z wyłączeniem awarii w budynkach,  znajdujących się na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:16 przez admin