XV Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

0

W dniach 28-29 maja 2015 w Columbus, Ohio, odbyła się XV Jubileuszowa Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Gospodarzem konferencji był współorganizator ze strony amerykańskiej, Ohio State University. W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników ze strony polskiej, i podobna ilość ze strony amerykańskiej. Instytut Lotnictwa reprezentowali Dyrektor Witold Wiśniowski, Zastępca Dyrektora Rafał Kajka, Przewodniczący Rady Naukowej Roman Domański oraz Profesor Piotr Wolański. Firmę General Electric, partnera strategicznego Instytutu Lotnictwa, reprezentowała na konferencji Magdalena Nizik – Prezes General Electric Company Polska.

Organizatorami tegorocznej konferencji był Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Ohio State University w Columbus, Ohio.

Celem konferencji były wymiana myśli oraz zacieśnienie relacji miedzy polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz wysokich technologii.

Program konferencji podzielony został na cztery sesje plenarne: Technologie lotnicze i kosmiczne, Energetyka i środowisko, Przemysł obronny i bezpieczeństwo, Technologie produkcji i materiałowe.

Dyrektor Witold Wiśniowski wygłosił referat przypominający genezę i historię Polsko-Amerykańskich Konferencji Nauki i Technologii oraz nakreślający rozwijające się płaszczyzny współpracy akademickiej pomiędzy Instytutem Lotnictwa i Ohio State University. Rzeczywistą oznaką tej współpracy była obecność na tegorocznej konferencji grupy doktorantów z Instytutu Lotnictwa, którzy aktualnie przebywają w Ohio State University w ramach programu wymiany studentów i doktorantów pomiędzy tymi instytucjami.

W dalszej części konferencji Profesor Roman Domański wygłosił referat pt. „Development strategies for the Polish energy system”. Następnie Profesor Piotr Wolański przedstawił uczestnikom prezentację pt.„Research on the application of continuous rotating detonation to gas turbine” nt. programu badawczego „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania”, który realizowano w Instytucie Lotnictwa w latach 2010-2015 .

Konferencja zgromadziła wielu znamienitych przedstawicieli polskich instytucji akademickich, wojskowych, rządowych, jak i przedstawicieli polskiego przemysłu. Ze strony amerykańskiej uczestniczyli przedstawiciele znanych uczelni oraz największych koncernów lotniczych jak: GE, Pratt & Whitney, UTC, Lockheed Martin i inni. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele polskiego parlamentu: Poseł Bogusław Wontor, Przewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kosmosu, Poseł Maciej Mroczek, Wiceprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kosmosu, oraz Radca-Minister Paweł Pietrasieński z Ambasady RP w Waszyngtonie.

Niezwykle podniosłym momentem konferencji było wręczenie pp. Meyerowi Benzakeinowi, Witoldowi Wiśniowskiemu i Jerzemu Osypowiczowi, członkom Komitetu Organizacyjnego Polsko-Amerykańskich Konferencji Nauki i Technologii,  Odznak Honorowych Bene Merito, nadanych przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, jako wyróżnienie za znaczący wkład ww. w budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Odznaczenia w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych RP wręczył Radca-Minister Paweł Pietrasieński z Ambasady RP w Waszyngtonie.

Konferencję zorganizował George Osypowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Polsko-Amerykańskiej, we współpracy z Michaelem Benzakeinem – Dyrektorem Centrum Napędów i Energii z Ohio State University oraz Witoldem Wiśniowskim – Dyrektorem Instytutu Lotnictwa.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 lutego 2016 o 15:24:30 [aktualna wersja] przez admin
  • 15 czerwca 2015 o 09:06:51 przez admin