Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej, do prowadzenia prac badawczych.

0

znak sprawy: 90/ZK/AZLK/16                                                             Warszawa, dnia 07.11.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej, do prowadzenia prac badawczych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest aparatura, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 stycznia 2017 o 19:06:49 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 stycznia 2017 o 19:06:49 przez admin