• English

Rozbudowa stanowiska badawczego do badań samozapłonu paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP.

0

znak sprawy: 99/ZK/AZLK/16                                                          Warszawa, dnia 07.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozbudowa stanowiska badawczego do badań samozapłonu paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP.

 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.