• English

Zakup i dostawa drążarki do otworów DRILL 20.

0

znak sprawy: 37/ZK/AZLK/17                                                Warszawa, dnia 28.07.2017r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa drążarki do otworów DRILL 20.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drążarki, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 sierpnia 2017 o 09:31:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 21 sierpnia 2017 o 09:31:15 przez Ludwika Domżał
  • 28 lipca 2017 o 10:05:06 przez Ludwika Domżał
  • 28 lipca 2017 o 10:04:40 przez Ludwika Domżał