• English

Zakup i dostawa dwóch kompletów łożysk ślizgowych, do zastosowania we wrzecionie.

0

znak sprawy: 06/ZK/AZLK/17                                                              Warszawa, dnia 22.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa dwóch kompletów łożysk ślizgowych, do zastosowania we wrzecionie.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łożysk do prób stanowiskowych, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 marca 2017 o 12:22:28 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 marca 2017 o 12:21:59 przez Ludwika Domżał
  • 22 lutego 2017 o 12:09:15 przez Ludwika Domżał