• English

zakup i dostawa konsola grzewcza i koce grzewcze

0

znak sprawy: 40/ZK/AZLK/17                           Warszawa, dnia 08.08.2017

Działając w oparciu o o art.4 d ust.1 Prawo Zamówień publicznych z dn 29 stycznia 2004r.(Dz.U.z 2016r.           poz 1020 z póź..zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn.zakup i dostawa konsola grzewcza i koce grzewcze  

 Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie                         art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drążarki, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej ;lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 sierpnia 2017 o 07:06:33 [aktualna wersja] przez Elżbieta Siwek
  • 22 sierpnia 2017 o 07:06:04 przez Ludwika Domżał
  • 11 sierpnia 2017 o 07:16:19 przez Elżbieta Siwek
  • 9 sierpnia 2017 o 08:43:14 przez Elżbieta Siwek
  • 9 sierpnia 2017 o 08:38:40 przez Elżbieta Siwek
  • 9 sierpnia 2017 o 08:36:36 przez Elżbieta Siwek
  • 9 sierpnia 2017 o 08:28:49 przez Elżbieta Siwek