• English

Zakup i dostawa książek z zakresu projektowania silników rakietowych.

0

znak sprawy: 17/ZK/AZLK/17                                           Warszawa, dnia 04.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i dostawa książek z zakresu projektowania silników rakietowych

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 kwietnia 2017 o 07:06:29 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 21 kwietnia 2017 o 07:06:29 przez Ludwika Domżał
  • 11 kwietnia 2017 o 10:32:52 przez Ludwika Domżał
  • 10 kwietnia 2017 o 08:31:02 przez Ludwika Domżał
  • 5 kwietnia 2017 o 09:36:45 przez Ludwika Domżał
  • 4 kwietnia 2017 o 14:45:56 przez Ludwika Domżał