• English

Zakup i dostawa prepregi i prepregi narzędziowe

0

znak sprawy: 38/ZK/AZLK/17                           Warszawa, dnia 03..08.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn. prepregi i prepregi narzędziowe

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prepregi i prepregi narzędziowe, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 sierpnia 2017 o 07:13:45 [aktualna wersja] przez Elżbieta Siwek
  • 22 sierpnia 2017 o 07:10:56 przez Ludwika Domżał
  • 4 sierpnia 2017 o 08:18:00 przez Joanna Pieniążek
  • 4 sierpnia 2017 o 08:09:11 przez Joanna Pieniążek
  • 4 sierpnia 2017 o 06:55:28 przez Elżbieta Siwek