• English

Zakup i dostawa reflektometru SOC 410-DHR, wraz modułem zarządzającym oraz konfiguracją filtrów.

0

znak sprawy: 11/ZK/AZLK/17                               Warszawa, dnia 16.03.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa reflektometru SOC 410-DHR, wraz modułem zarządzającym oraz konfiguracją filtrów.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa reflektometru, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 9 czerwca 2017 o 14:08:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 9 czerwca 2017 o 14:08:20 przez Ludwika Domżał
  • 16 marca 2017 o 12:07:25 przez Ludwika Domżał